Λέσβος σεισμός Ιουνίου ΄17: Ενημέρωση για την χορήγηση της Β΄δόσης κατεδάφισης "κόκκινων" κτιρίων


Ενημέρωση για την χορήγηση της Β΄δόσης κατεδάφισης "κόκκινων" κτιρίων


Κατά την τελευταία συνάντηση του υπουργού υποδομών Χρ. Σπίρτζη και του Γ.Γ. υποδομών Γ. Δέδε με τους φορείς της Βρίσας (Τοπική Κοινότητα, Σύλλογο Σεισμοπαθών, Σύλλογο Αθήνας), παρόντος του συντονιστή Β. Τεντόμα, μεταξύ των άλλων  αποφασίστηκε η χορήγηση της Β΄δόσης κατεδάφισης χωρίς αυτοψία δύο μηχανικών της ΔΑΕΦΚ αλλά με επισύναψη σχετικής βεβαίωσης από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Λέσβου. 

Μετά τη κοινοποίηση στη ΔΑΕΦΚ της σύμφωνης γνώμης του δήμου Λέσβου, προωθείται η τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Υποδομών.

Κατόπιν τούτου οι ιδιοκτήτες "κόκκινων" κτιρίων από εδώ και στο εξής, με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της Β΄δόσης κατεδάφισης προς την ΔΑΕΦΚ, θα συνυποβάλλουν και την βεβαίωση του δήμου που θα βεβαιώνει την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και την απομάκρυνση των μπάζων.

Επίσης ιδιοκτήτες "κόκκινων" κτιρίων που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της Β΄δόσης κατεδάφισης, αλλά που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η αυτοψία των δύο μηχανικών της ΔΑΕΦΚ, θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση στη ΔΑΕΦΚ με συνημμένη τη σχετική βεβαίωση του δήμου.

Εξυπακούεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση περί ολοκλήρωσης της κατεδάφισης και απομάκρυνσης των μπάζων, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον δήμο Λέσβου.

Μυτιλήνη 11.12.2018
Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβο.