Γιατρός οπλίτης στο περιφερειακό Ιατρείο της Βρισας Λέσβου

Κοινή υπουργική απόφαση υπέγραψαν οι αναπληρωτές υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας, Παναγιώτης Ρήγας και Παύλος Πολάκης.

Κοινή υπουργική απόφαση για τη στελέχωση με ιατρούς οπλίτες θητείας, πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων (ΠΠΙ), περιφερειακών ιατρείων (ΠΙ) και κέντρων υγείας (ΚΥ) σε 11 άγονες και προβληματικές περιοχές της επικράτειας, υπέγραψαν οι αναπληρωτές υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Υγείας, Παναγιώτης Ρήγας και Παύλος Πολάκης.

Στο Βόρειο Αιγαίο τοποθετούνται 5  ιατροί οπλίτες τοποθετούνται στο ΠΙ Μαγγανίτη Ικαρίας, ΠΙ Παρπαριάς Χίου, ΠΠΙ Ραχών Ικαρίας, ΠΙ Βρισάς Λέσβου και ΚΥ Ευδήλου Ικαρίας.

Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρόνου εκπλήρωσης της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων