Θεόδωρος Βαλσαμίδης: «Να ξεκινήσουν άμεσα ξανά η εργασίες του νέου οδικού άξονα Καλλονής» – Σιγρίου»- Επιστολή στον Γεν. Γραμ. Υποδομών

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έκανε παρέμβαση με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έκανε παρέμβαση με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας κ. προς τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Δέδε,  για το θέμα της άμεσης επανέναρξης των εργασιών στο έργο της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου και για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν πρωτίστως κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.
Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Θέμα: Επανέναρξη εργασιών στο νέο οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου

Σχετ. : α. Το αριθ. πρωτ. οικ. 37071/546/25.06.2018 έγγραφο μας           
                          β. Το αριθ. πρωτ. οικ. 1367/15/10.01.2018 έγγραφο μας


Αξιότιμε κ. Γενικέ,

            Επανερχόμαστε για ακόμη μια φορά στα προβλήματα στο έργο της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, σε συνέχεια και των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το σημαντικό αυτό έργο για το νησί της Λέσβου παραμένει ημιτελές, εγκαταλελειμμένο και ανενεργό εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά σοβαροί κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα θέτουμε και πάλι υπόψη σας τα εξής ζητήματα:

Στα οδικά τμήματα στα οποία έχουν μείνει ημιτελείς οι εργασίες, καθώς και σε τμήματα στα οποία δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι εργασίες βελτίωσης, έχουν παρουσιαστεί σοβαρά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τους κινδύνους που δημιουργούνται από καταπτώσεις στο τμήμα από διασταύρωση Ανεμώτιας έως το Σκαλοχώρι, στην οδό Παράκαμψης του Σκαλοχωρίου και στο τμήμα από διακλάδωση Σιγρίου έως Σίγρι. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη να ελεγχθεί άμεσα η σήμανση στα τμήματα του οδικού δικτύου που έχουν παραμείνει ημιτελείς οι εργασίες, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν και εργασίες διαγράμμισης έστω και προσωρινά σε τμήματα εντός της υφιστάμενης εργολαβίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

Σε οδικά τμήματα, όπως για παράδειγμα η Παράκαμψη Σκαλοχωρίου και το τμήμα της οδού προς το Σίγρι που έχουν ήδη κατασκευαστεί και βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, παρατηρούνται σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία είτε οφείλονται σε αστοχίες της κατασκευής, είτε οφείλονται σε αστοχίες της μελέτης. Δεδομένου ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει αναλάβει εγγράφως την ευθύνη για τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του και προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου που θα μας παραδοθεί, θα έπρεπε να υπάρχει συνεχής συνεργασία της Υπηρεσίας σας με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επισημαίνουμε δε, ότι μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν υπάρχει απολύτως καμία συνεργασία μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.

κ. Γενικέ,

            Η κατασκευή του εν λόγω οδικού άξονα αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το νησί της Λέσβου, σε συνδυασμό μάλιστα και με το έργο της κατασκευής του νέου λιμένα Σιγρίου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σήμερα όμως και μετά από 6 χρόνια περίπου από την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του έργου, οι εργασίες που έχουν υλοποιηθεί είναι δυστυχώς ελάχιστες παρότι υπεγράφη και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου ποσού 12,8 εκ. ευρώ. Τα προβλήματα αυξάνονται καθημερινά και υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και  αγανάκτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε την ανοιχτή επιστολή του κ. Αντώνη Χιώτη, κατοίκου του Σιγρίου.

            Με βάση τα παραπάνω και λόγω της σοβαρότητας του θέματος ζητούμε να επιληφθείτε προσωπικά για την άμεση επανέναρξη των εργασιών και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

            Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε για το νέο ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου και παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.


               Με τιμή
            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
            ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ