Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στον Δήμο Λέσβου-Έργα στους καταυλισμούς Ρομα σε Παπαδο και Παγανη

Από την  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου, ανακοινώνεται ότι:

Πριν λίγο καιρό εκ μέρους της Δημοτικής μας Αρχής κάναμε την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά του τόπου μας. Πιο συγκεκριμένα:

Η Ελλάδα, εναρμονιζόμενη με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις - όπως και κάθε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - έχει προβεί στην ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια του ανωτέρου – και όπως είχε υποχρέωση – προχώρησε στη σύνταξη του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου», το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 556/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Προκειμένου το Σχέδιο Δράσης μας να «πάρει σάρκα και οστά» και να μην αποτελέσει μια απλή «θεωρητική πολιτική βούληση για τους Ρομά» αλλά να υλοποιηθεί προς όφελος όλης της κοινωνίας μας, με σταθερή την πεποίθηση των ίσων δικαιωμάτων όλων σε ανθρώπινες συνθήκες ζωής και προκειμένου να εξαλείψουμε τις  τριτοκοσμικές συνθήκες  που επικρατούν στους καταυλισμούς, οι οποίες σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαίδευσης και ένδειας συμβάλουν καθοριστικά στην παραβατικότητα των Ελλήνων πολιτών Ρομά:  αξιοποιήσαμε ΑΜΕΣΑ τις σχετικές «Προσκλήσεις για την Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης» που εξέδωσε η «Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» του «Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Έτσι ως Δήμος Λέσβου υποβάλλαμε Αιτήματα Χρηματοδότησης (μελέτες, τεχνικά δελτ, προϋπολ. κ.λ.π)  για τις εξής δράσεις μας:

Α) «Υποβολή Αιτημάτων για την Υλοποίηση Παρεμβάσεων στους Οικισμούς των Ρομά Παγανής & Παπάδου - στο πλαίσιο της Δράσης "Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης" - στην "Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων" της Παραγράφου 1 του Άρθρου 159 του Νόμου 4483/2017»».

Η ανωτέρω Πρόταση αφορά τους Οικισμούς/Καταυλισμούς των Ρομά της Παγανής και του Παπάδου και περιλαμβάνει τις εξής Παρεμβάσεις:

Εγκαταστάσεις Ατομικής Υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες & ντουζιέρες)

Υποδομές για Πλύσιμο Ιματισμού (Πλυντήριο – Στεγνωτήριο Ρούχων & Δεξαμενή Πλύσης Ιματισμού με Στέγαστρο)

Οικίσκος για Πολλαπλή Χρήση (Οικίσκος για την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών με τη μορφή «Πολύκεντρου»)

Δημιουργία «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τη διασύνδεση του τοπικού πληθυσμού των Ρομά με τους φορείς παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών

Παρεμβάσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής: (Απεντομώσεις, Μυοκτονίες, Αποψίλωση Άγριων Χόρτων, Προμήθεια & Τοποθέτηση Κάδων Απορριμμάτων & Περισυλλογή και Απομάκρυνση Αδέσποτων Ζώων).

Μικρής Κλίμακας Τεχνικά Έργα

Σημειώνεται ότι η παρέμβαση της «βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης», αποτελεί ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο το οποίο μέσω της βελτίωσης της ατομικής και της περιβαλλοντικής υγιεινής, στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην πρόσβαση των ειδικών κοινωνικών ομάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Η παρέμβαση στοχεύει ιδίως στην ατομική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και την ενίσχυσή τους, με στόχο την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.Β) Υλοποίηση Χωρικών Παρεμβάσεων στους Οικισμούς / Καταυλισμούς των Ρομά της Παγανής & του Παπάδου

Η ανωτέρω Πρόταση αφορά τους Οικισμούς/Καταυλισμούς των Ρομά της Παγανής και του Παπάδου και περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την βελτίωση των εγκαταστάσεων και εν γένει των υποδομών των δύο οικισμών/καταυλισμών:

Προμήθεια Οικίσκων για την Στέγαση των Οικογενειών που διαμένουν στον Οικισμό
Εργασίες για την Υδροδότηση των Εγκαταστάσεων
Εργασίες για την Αποχέτευση των Ακαθάρτων
Εργασίες Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εργασίες Ανάπλασης του Χώρου (π.χ. δημιουργία παιδικής χαράς, πεζοδρομίων, κτλ).

Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω παρεμβάσεις- προτάσεις μας (και των δύο δράσεων) θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από πόρους του «Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», αλλά και από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020». Ο  προϋπολογισμός των προτάσεων μας προς χρηματοδότηση είναι:Για τη δράση (Α) Παγανή --> 779.788,95 €, Παπάδος --> 764.719,06 €
Για τη δράση (Β) : Παγανή --> 1.648.669,16 €, Παπάδος --> 500.208,70 €

Έχοντας πλήρη επίγνωση της εκφρασμένης βούλησης της Ειδικής Γραμματείας Ρομά, επιτέλους το θέμα της Κοινωνικής ένταξης των Ρομά να γίνει πράξη, ευελπιστούμε ότι όλες μας οι προτάσεις θα εγκριθούν και θα  χρηματοδοτηθούν.

Αναστασία Αντωνέλλη
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λέσβου