877.287,26 στον δήμο Λέσβου για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Με Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση

Με Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 111.789.145,81 €, σε  Δήμους της Χώρας, για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2018, καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.

Επισυνάπτεται η Απόφαση 


Πηγή epoli.gr