Υψώνουν Ελληνική σημαία ύψους 33 μέτρων και 150 τμ στην Μυτιλήνη

Από την Γενική Γραμματεία Νησιώτικης Πολιτικής

Το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου έκανε την σύνταξη του φακέλου της στατικής μελέτης για την κατασκευή ιστού, ύψους 33 μέτρων, σε περιοχή της Μυτιλήνης, προκειμένου να αναρτηθεί Ελληνική σημαία 150 περίπου τετρ. μέτρων

Αναλυτικά:

Κύριε Πρόεδρε,

εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες σε σας προσωπικά και στα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, για την συνεισφορά σας στη σύνταξη του φακέλου της στατικής μελέτης για την κατασκευή ιστού, ύψους 33 μέτρων, σε περιοχή της Μυτιλήνης, προκειμένου να αναρτηθεί Ελληνική σημαία 150 περίπου τετρ. μέτρων.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ – ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ