Νέες εγγραφές και ανανέωση των παλαιών ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου – Ιατρείου του Δήμου Λέσβου

Από το  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμος Λέσβου, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου – Ιατρείου του Δήμου Λέσβου να προσκομίσουν  μέχρι 16 Νοεμβρίου 2018 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν το σύνολο  των παροχών της δομή μας.

Όσοι από τους παλαιούς εγγεγραμμένους ωφελούμενους δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους παρακαλούνται να προσκομίσουν τα καινούργια δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες: Αγία Ειρήνης 10 και στα τηλέφωνα 22510-27501 και 22510-45202 (εσωτ.2), στην υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό κ. Μαρία Βούρου.