Οδός Κυριάκος Παπαδόπουλος στο λιμάνι Μυτιλήνης με απόφαση του Λ.Τ Λέσβου

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Τρίτης η πρόταση του Δήμαρχου Λέσβου


Ο πρόεδρος του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου δήμαρχος Σπύρος Γαληνός έκανε πρόταση στην συνεδρίαση της Τρίτης να μετονομαστεί ο δρόμος από το ύψος της εισόδου της τροχαίας του Λιμεναρχείου μέχρι το «Στρογγυλο» του λιμενοβραχιονα σε οδό «Κυριάκου Παπαδόπουλου»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη το Δ.Σ του Λ.Τ Λέσβου αποφάσισε ομόφωνα να μετονομαστεί ο δρόμος σε οδό Κυριάκου Παπαδόπουλου.

Τις επόμενες ημέρες και μετά από τις σχετικές διαδικασίες αναμένεται να γίνει η μετονομασία με τις σχετικές πινακίδες κτλ


Το σκεπτικό της απόφασης

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το θέμα της λήψης
απόφασης αναφορικά με τον ξαφνικό θάνατο του Υποπλοίαρχου Λ.Σ. Κυριάκου

Παπαδόπουλου. Αναφέρει δε ότι ο Παπαδόπουλος Κυριάκος, υπηρετούσε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ήταν πιστός πάντοτε στο καθήκον και καθημερινά διέσωζε ανθρώπινες ζωές από τη θάλασσα, ιδιαίτερα κατά το έτος 2015, όπου οι / προσφυγικές/ μεταναστευτικές ροές από τα απέναντι Τουρκικά παράλια, ήταν πολύ μεγαλύτερες.