Σε Αορίστου χρόνου οι συμβάσεις του προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Λέσβου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


Μετά από σχετική εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, Αναστασίας Αντωνέλλη


Αίτημα με το οποίο ζητείται η μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Λέσβου, από ορισμένου σε Αορίστου χρόνου με φορέα πρόσληψης ένα εκ των συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών  ή Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου στην τελευταία συνεδρίαση του, μετά από σχετική εισήγηση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, Αναστασίας Αντωνέλλη.

Αναλυτικά, στην εισήγηση της στο Σώμα, η κα Αντωνέλλη ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας με παροχή οργανωμένης και συστηματικής κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, χρόνια πάσχοντες, ηλικιωμένους, συνταξιούχους, οικονομικά αδύναμους, πάσχοντες συνανθρώπους μας, κ.λπ. Είναι βασικό πρόγραμμα στήριξης της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για την παραμονή στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον για την αποφυγή της ιδρυματοποίησης. Ειδικά στο νησί μας έναν αποδεδειγμένα τόπο κατοικίας υπερηλίκων, μοναχικών στην πλειοψηφία τους, η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων στο Βοήθεια στο Σπίτι κρίνεται όχι μόνο αναγκαία, αλλά ίσως να αποτελεί και υπηρεσία ζωτικής σημασίας για την ζωή των υπερηλίκων του τόπου μας. 
Οι περίπου 3.500  Πανελλαδικά εργαζόμενοι που απασχολούνται στο πρόγραμμα (67 εργαζόμενοι στο Δήμο Λέσβου) όλων των κατηγοριών, ουσιαστικά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία, καθώς εργάζονται έως και 15 συνεχή έτη. Απαιτείται  να συνεχίσουν να εργάζονται για τη διασφάλιση των σκοπών του προγράμματος, χωρίς να φοβούνται τον κίνδυνο της απόλυσης ευρισκόμενοι  σε μια διαχρονική εργασιακή ομηρία.

Πρόσφατα διακρίνεται η βούληση της παρούσας Κυβέρνησης να δοθεί επιτέλους λύση στην ομηρία που προανέφερα. ΩΜΩΣ: Μια προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων του προσωπικού ενέχει σοβαρό κίνδυνο να απολυθούν εργαζόμενοι, καθώς δεν διασφαλίζεται η πρόσληψη μόνο του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ! Η μοναδική λύση σε αυτό τον κίνδυνο είναι η μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου και η εξασφάλιση των αποδοχών τους.

Θυμίζω ότι:  το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σήμερα χρηματοδοτείται από: α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον Ειδικό Φορέα 33 - 220, γ) την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4052/2012 (Α' 41) για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» και δ) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου η μόνη λύση είναι η οργανική ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε ένα εκ των συναρμοδίων Υπουργείων, είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών είτε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς η πάγια τακτική των εκάστοτε κυβερνήσεων είναι να εκχωρούν στους Δήμους αρμοδιότητες χωρίς να μεταβιβάζουν και τους ανάλογους πόρους για τη λειτουργία τους. Σε  αντίθετη περίπτωση, οι Δήμοι δε θα είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες μισθοδοσίας και το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, με συνέπεια να μην είναι σε θέση να εκδώσει βεβαιώσεις πιστώσεων και να προσλάβει το σύνολο του προσωπικού».