Πρόστιμο μαμούθ σε παραγωγό στο Ιππειος- 7.725€ για μαϊντανό με απαγορευμένες ουσίες φυτοπροστατευτικών φαρμάκων

Αυστηρό πρόστιμο επιβλήθηκε σε παραγωγό από το Ίππειος Λέσβου καθώς βρέθηκε ότι ο μαϊντανός που είχε καλλιεργήσει και διαθέσει προς εμπορία είχε απαγορευμένες ουσίες φυτοπροστατευτικών φαρμάκων,

Το πρόστιμο αφορά δειγματοληψία τον Μάιο 2018 που έγινε σε επιχείρηση που διακινεί χονδρικά οπωροκηπευτικά στην περιοχή της Λέσβου.

Το ύψος του προστίμου 7.725 ευρώ είναι με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία.  Ένα πρόστιμο υπερβολικά υψηλό σε σχέση με την τελική αξία πώλησης του προϊόντος (0,50 ευρώ το δεματάκι).  Ασφαλώς και ένα τέτοιο πρόστιμο είναι εξοντωτικό για τον παραγωγό όμως είναι καιρός ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.Η απόφαση που αναρτήθηκε στη διαύγεια πριν από μερικές ημέρες  αναφέρει:

Επιβάλλουμε στον Σ.Ε. , Ίππειος, Λέσβου, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (7725 €), επειδή υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 55 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, που τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45, παράγραφος 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). Συγκεκριμένα σε δείγμα μαϊντανού που λήφθηκε στις 17-5-2018 από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε.) Λέσβου από την επιχείρηση «Τ.Ε. ΟΕ », Μυτιλήνη Λέσβου, ανιχνεύθηκαν μεταξύ άλλων υπολείμματα της δραστικής ουσίας imidacloprid σε συγκέντρωση 0,021 ± 0,011 mg/kg, της δραστικής ουσίας linuron σε συγκέντρωση 0,069 ± 0,035 mg/kg, της δραστικής ουσίας myclobutanil σε συγκέντρωση 0,025 ± 0,013 mg/kg και της δραστικής ουσίας mepanipyrim σε συγκέντρωση 0,033 ± 0,017 mg/kg. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία imidacloprid, φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία linuron, φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία myclobutanil και φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία mepanipyrim δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια που ανιχνεύθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους και τις εγκρίσεις κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί στα σκευάσματα αυτά. Η ανίχνευση των εν λόγω υπολειμμάτων στο δείγμα που εξετάστηκε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκαν φυτοπροστατευτικά προϊόντα με τις εν λόγω δραστικές ουσίες, χωρίς να τηρηθούν τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση με όλα τα στοιχεία

Επισυναπτόμενα Αρχεία: 

Πηγή lesvosnews.net