Στην Κύπρο ομάδα καθηγητών του 5oυ Γυμνασίου Μυτιλήνης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+


από 6 έως 11 Οκτωβρίου 2018


Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, Βασικής Δράσης 1ΚΑ1,  Δράσης Κινητικότητας προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης, ομάδα καθηγητών του 5oυ Γυμνασίου παρακολούθησε σεμινάριο στη Λεμεσό της Κύπρου, από 6 έως 11 Οκτωβρίου 2018,  με θέμα « Reading the city», the city as a resource in teaching and learning («Διαβάζοντας την πόλη», η πόλη ως πηγή διδασκαλίας και μάθησης).

Στην επιμόρφωση μελετήθηκε η πόλη σαν ένα δυναμικός οργανισμός από ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικοπολιτική άποψη από τη γέννηση της μέχρι σήμερα. Επιπλέον, μελετήθηκε η δημιουργία της έννοιας του πολίτη και της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πώς η παγκοσμιοποίηση και η διαφορετικότητα συνετέλεσε στη διαμόρφωση του  αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Κύπρου, συλλογή φωτογραφικού υλικού, οργάνωσης και  τελικής επιλογής ανάλογα με το διδακτικό αντικείμενο, μελετήθηκαν νέοι τρόποι γνωριμίας με την πόλη.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να γίνουν συνειδητοί ενεργοί πολίτες, μέσα από νέους, ευφάνταστους, ευχάριστους τρόπους εξερεύνησης της πόλης τους ώστε να ελκύσουμε το ενδιαφέρον τους και να τους δώσουμε κίνητρο για περαιτέρω προσωπική έρευνα και μάθηση.

Τον Μάρτιο μία άλλη ομάδα καθηγητών από το 5ο Γυμνάσιο θα πραγματοποιήσει στην ίδια χώρα σεμινάριο με θέμα «Facing behavioral problems» (Αντιμετωπίζοντας προβλήματα συμπεριφοράς).
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.