ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Ναυμ. Παπανικολή Μυτιλήνης λόγω εκτέλεσης εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 45/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, αύριο Τρίτη (30-10-2018) και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Ναυμ. Παπανικολή και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ξάνθου, έως και τη συμβολή της με την οδό Στρ. Μυριβήλη καθώς και στην οδό Φιλικών και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος, έως και τη συμβολή της με την οδό Ερεσού, στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα ισχύσουν κατά περίπτωση οι απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.