Ξεκινά το έργο Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στα οδικά τμήματα Σκόπελος – Πέραμα και 36ης Εθνικής Οδού Λάρσου - Καλλονής


Από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στη Λέσβο


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στα οδικά τμήματα Σκόπελος – Πέραμα και 36ης Εθνικής Οδού (περιοχή Πασπαλά)» συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε οδικά τμήματα στην επαρχιακή οδό Σκόπελος – Πέραμα και στην 36η Εθνική Οδό Λάρσου - Καλλονής (περιοχή Πασπαλά) για την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα και κρασπεδορείθρων και την κατασκευή τεχνικών έργων (σταγγιστηρίου, νεροπαγίδας) λόγω ανωμαλιών και φθορών του υφιστάμενου οδοστρώματος.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Στο οδικό τμήμα Σκόπελος – Πέραμα θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

- Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου
- Διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης σε τμήμα μήκους 1.650 μ. περίπου
- Αποξήλωση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας
- Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών
- Τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθμιστικών και πινακίδων επικινδύνου θέσεων
- Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος
- Διαγράμμιση οδοστρώματος

β) Στο οδικό τμήμα της 36ης Εθνικής Οδού Λάρσου - Καλλονής στην περιοχή «Πασπαλάς» και σε μήκος 1000μ. περίπου, οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:

- Αποξήλωση υφιστάμενου κρασπεδορείθρου και κατασκευή νέου
- Κατασκευή στραγγιστηρίου στη θέση του καθαιρεμένου κρασπεδορείθρου
- Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
- Διαγράμμιση οδοστρώματος

Επίσης εργασίες απόξεσης υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και διαγράμμισης οδοστρώματος θα εκτελεσθούν και σε άλλα τμήματα της οδού Περάματος – Σκοπέλου και της 36ης Εθνικής Οδού που χρήζουν ανάγκη λόγω φθορών στο υφιστάμενο οδόστρωμα.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 3 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά:

«Αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με έργο που θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες βελτιώνουμε την οδική ασφάλεια σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της Λέσβου, συνεχίζοντας τη σταθερή μας προσπάθεια για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, τη μείωση των ατυχημάτων και την καλυτέρευση της προσβασιμότητας».