Εκδήλωση στην Μυτιλήνη για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020: τρέχουσες εξελίξεις και μελλοντικές προκλήσεις»


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδρίων «Ι.Παυλακέλλης» στο Επιμελητήριο Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014 – 2020 καθώς και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD.


 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020: "ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ"
Μυτιλήνη, Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018


ΧΩΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ "Ι. ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗΣ", ΏΡΑ: 18:30-21:00 18:00-18:30
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
18:30-19:00
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
19:00-19:30
Μια νέα γεωργία σε μια νέα εποχή: οι νέες προκλήσεις της ΚΑΠ μετά το 2020
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
19:30-19:45
Πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και δυνατότητες χρηματοδότησης
Νίκος Μανέτας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
19:45-20:00
Στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD Λέσβου και ευκαιρίες χρηματοδότησης
Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Γεν. Διευθυντής, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.)
20:00-21:00

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ