Στο 14ο νηπιαγωγείο Μυτιλήνης οι αστυνομικοί σκύλοι MIRCA και BESS στο πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, οι μικροί μαθητές του 14ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους αστυνομικούς σκύλους MIRCA και BESS της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου και τους συνοδούς τους.