Στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωπάρκων στο Adamelo Brenta Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO στην Ιταλία το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου

8Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 2018  «Γεωπάρκα και βιώσιμη ανάπτυξη»


Διοργανώνεται στην Ιταλία, 11-14 Σεπτεμβρίου 2018

Διεθνής προβολή του Απολιθωμένου Δάσους και της Λέσβου

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους συμμετέχει στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωπάρκων με αντικείμενο «Γεωπάρκα και βιώσιμη ανάπτυξη» με στόχο τη διεθνή προβολή και ανάδειξη της Λέσβου, που έχει αναγνωρισθεί ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο από την UNESCO, και του Απολιθωμένου δάσους, κορυφαίου στο είδος του φυσικό μνημείο σε παγκόσμια κλίμακα, ως ιδανικούς προορισμούς για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του τουρισμού  φύσης, του γεωτουρισμού και του εκπαιδευτικού τουρισμού.

Το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωπάρκων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Adamello Brenta στο Trentino της Ιταλίας (Madonna di Campiglio), συνοδεύεται από πολλές παράλληλες συναντήσεις, σεμινάρια και εκθέσεις, θα διαρκέσει μια εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία επιστημονική διοργάνωση των Γεωπάρκων,  οργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων και υπό την αιγίδα της UNESCO. Στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 850 επιστήμονες από 60 χώρες του κόσμου, οι οποίοι πρόκειται να παρουσιάσουν περισσότερες από 250 επιστημονικές ανακοινώσεις. Στα πλαίσια του Συνεδρίου διοργανώνεται επίσης η διεθνής έκθεση Γεωπάρκων Geo-Fair 2018.

Κεντρικός  ομιλητής του Συνεδρίου είναι ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων Καθηγητής Ν. Ζούρος, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους  Λέσβου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου δάσους Λέσβου θα παρουσιάσουν ανακοινώσεις που αναφέρονται στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στην προστατευόμενη περιοχή του  Απολιθωμένου Δάσους, το μεγάλο πρόγραμμα ανάδειξης και συντήρησης των απολιθωμάτων στο Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους «Κύρια Απολιθωμένη», τις δράσεις ανάδειξης και συντήρησης των απολιθωμάτων της περιοχής του Απολιθωμένου Δάσους κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου, που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τις δράσεις που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού στα Νησιωτικά Γεωπάρκα, τις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου για σχολεία, πανεπιστήμια και ειδικές ομάδες επισκεπτών που πραγματοποιούνται στο Απολιθωμένο Δάσος καθώς και την μεθοδολογία ανάδειξης και αξιοποίησης γεωλογικών μνημείων που εφαρμόζεται στο Γεωπάρκο Λέσβου.

 Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της Πράξης «Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου – Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε. Π. «Βόρειο Αιγαίο2014-2020», το έργο «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  2014 – 2020» της Πράξης «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», του προγράμματος «GEO-IN / Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020  καθώς και του προγράμματος «RURITAGE – Rural regeneration through systemic heritage-led strategies» - HORIZON 2020.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει η παρουσίαση των μέτρων ανάδειξης και διαχείρισης του Απολιθωμένου Δάσους που θεωρούνται παράδειγμα ορθολογικής ανάδειξης γεω-μνημείου από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το Διεθνές Σχολείο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO, το οποίο οργανώνεται κάθε χρόνο στη Λέσβο και συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον ενώ ταυτόχρονα προβάλει τη Λέσβο ως κέντρο εκπαίδευσης και πρότυπο για τη δημιουργία και λειτουργία Γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί διανομή έντυπου υλικού το οποίο προετοίμασε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ειδικά για το συνέδριο. Σκοπός της συνολικής παρουσίασης στο Συνέδριο είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας και της επιστημονικής αξίας του Απολιθωμένου Δάσους, των προσπαθειών ανάδειξης και προστασίας του καθώς και της συμβολής του στην τοπική ανάπτυξη και την εκπαίδευση.