Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος ERASMUS+


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος ERASMUS+,  το 4o Γυμνάσιο Μυτιλήνης μετά από συντονισμένη προσπάθεια του Διευθυντή και των Εκπαιδευτικών του σχολείου, επιλέχθηκε να συμμετέχει σε αυτό με δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2, για τη διετία 2018 – 2020.
Η δράση KA1 φέρει τον τίτλο «TEACHERS 2.0» και έχει στόχο την επιμόρφωση καθηγητών του σχολείου μας. Συγκεκριμένα εννέα εκπαιδευτικοί  θα παρακολουθήσουν εβδομαδιαία σεμινάρια  σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σε καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στη συνέχεια οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα εφαρμόσουν διδακτικά σενάρια στην πράξη, θα «τρέξουν» προγράμματα e-twinning  και θα μεταδώσουν τη γνώση τους  στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η δράση KA2  έχει τίτλο «Πράσινα Σχολεία – Πράσινο Μέλλον».  Πρόκειται για πρόγραμμα κινητικότητας με σκοπό την ώσμωση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα του προγράμματος είναι περιβαλλοντικό και εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η σύμπραξη έξι δημόσιων σχολείων από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης από την Ελλάδα φέρει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από τη διαμόρφωση “πράσινων σχολείων” για “πράσινο μέλλον”. Θα υλοποιηθούν κινητικότητες, στις οποίες θα πάρουν μέρος εκπαιδευτικοί και μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων, όπου θα παρουσιάζονται από τους μαθητές συγκεκριμένες δράσεις σχετικές με το θέμα. Μια από αυτές τις συναντήσεις θα διεξαχθεί στην πόλη μας το Μάρτιο του 2020. Για την επιτυχία ενός τέτοιου σχεδίου κρίνεται απαραίτητη η αγαστή συνεργασία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.


Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω δράσεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο μας, καθώς και στη διεύρυνση των οριζόντων τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και  των μαθητών.