ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Φιλελλήνων στην Μυτιλήνη έως τις 12:00

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 39/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, σήμερα 11-09-2018 και κατά τις ώρες από 07.00 έως 12.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Φιλελλήνων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Ειρήνης, έως και τη συμβολή της με οδό Βουρνάζων για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν κατά περίπτωση οι απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.