Άδεια λειτουργιάς σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λέσβου


Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, ενημερώνει ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Λέσβου από 1/8/2018, διαθέτουν άδεια λειτουργίας και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ως προς την συνέχιση της λειτουργίας τους.


“ Λειτουργώντας μέσα σε ένα ασφυκτικό χρονικό διάστημα -  η τελευταία διευκρινιστική εγκύκλιος εκδόθηκε 15/6/2018-, στην εκ του Νόμου προβλεπόμενη ορισμένη καταληκτική ημερομηνία της 31/7/2018 σύμφωνα με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέτουμε άδεια λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, μιας και δεν δόθηκε παράταση παρά το αίτημα πάμπολλων Δήμων, καταφέραμε κάνοντας έναν αγώνα δρόμου να εξασφαλίσουμε την άδεια λειτουργίας όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας.

Ήταν μια πανδύσκολη μάχη μιας και κληθήκαμε να δρομολογήσουμε και να αποκαταστήσουμε  αβλεψίες, παραλήψεις και παθογένειες από συστάσεως και εκχωρήσεως των Παιδικών στους Δήμους, προκειμένου  να εναρμονιστούμε στο νέο Νομικό πλαίσιο. Τοπογραφικά, κατόψεις, νομιμοποιήσεις κτηρίων, μελέτες πυρασφάλειας, παιδικών χαρών κ.λ.π. σε απόλυτη συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία, την Πολεοδομία,  την Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου μας και την Επιτροπή Αδειοδοτήσεων. Ένα μεγάλο έργο που δεν θα γινόταν πράξη αν δεν λειτουργούσαμε και δεν εργαζόμασταν τάχιστα και συντονισμένα.

Έτσι  καταφέραμε και να μην κινδυνεύει κανένας Δημοτικός Παιδικός μας Σταθμός με κλείσιμο   αλλά και να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα Οικογενειακή και Επαγγελματική εναρμόνιση. Για αυτό το τελευταίο: λάβαμε έγγραφο από την ΕΕΤΑΑ με ημερομηνία 26/7/2018 (!!) σύμφωνα με το οποίο για να είμαστε δικαιούχοι του Προγράμματος ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ έπρεπε να διαθέτουμε άδεια λειτουργίας! Κατανοεί ο καθένας τι θα συνέβαινε για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους γονείς, εάν περιμέναμε την αιτούμενη από τους Δήμους- και από εμάς- παράταση της εκ του Νόμου προθεσμίας της 31/7 που μας είχαν υποσχεθεί υπηρεσιακοί παράγοντες των Υπουργείων....

Τέλος καλό όλα καλά για τους Δημοτικούς Παιδικούς μας Σταθμούς και για τους γονείς, με πάμπολλα ευχαριστώ σε όλους όσους δούλεψαν, συνεργάστηκαν και ανέχθηκαν τον  τελειοθηρικό  ψυχαναγκασμό μου, προκειμένου να τα καταφέρουμε.” 

Αναστασία Αντωνέλλη
Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ