ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας αύριο στην οδό Ναυμάχου Παπανικολή στη Μυτιλήνη


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 34/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, το Σάββατο (01-09-2018) και κατά τις ώρες από 07.00 έως 12.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Ναυμάχου Παπανικολή στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Καβέτσου, έως και τη συμβολή της με την οδό Φιλικών, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Καβέτσου, δε θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Ναυμάχου Παπανικολή.

Επισημαίνεται ότι η οδός Ναυμάχου Παπανικολή είναι μονής κατεύθυνσης.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.