ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αττέας, Παρ. Κυδωνιών και Μυρίνης στη Μυτιλήνη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 33/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από 20-08-2018 έως 25-08-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις –κατά περίπτωση- στις οδούς Αττέας, Παρ. Κυδωνιών και Μυρίνης στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Ειδικότερα:

Κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 07:30 της 20-08-2018 έως ώρα 15:00 της 23-08-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Αττέας και παρ. Κυδωνιών και συγκεκριμένα σε τμήματα αυτών, από τη συμβολή τους με την οδό Κρήνης, έως τη συμβολή τους με την οδό Κυδωνιών.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Κυδωνιών, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην Παρ. Κυδωνιών, ενώ τα οχήματα που θα κινούνται στις οδούς Κρήνης και Παρ. Αττέας, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Αττέας.

Κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 07:30 της 23-08-2018 έως την 15:00 ώρα της 25-08-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μυρίνης και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κρήνης, έως τη συμβολή της με την οδό Ηλιοπούλου.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, τα οχήματα που θα κινούνται στις οδούς Ηλιοπούλου και Κρήνης, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Μυρίνης.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παραπάνω περιοχές, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.