Ο Δήμος Λέσβου στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HYDROUSA»


στις 12 και 13 Ιουλίου 2018


Ο Δήμος Λέσβου συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HYDROUSA» που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιουλίου 2018, στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα HYDROUSA εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Ανάπτυξη. Συντονιστής του προγράμματος ηταν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δήμος Λέσβου συμμετείχε ως εταίρος του προγράμματος.

Συνολικά συμμετείχαν 27 φορείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια Ευρώ και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η HYDROUSA στοχεύει στην ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την επίδειξη καινοτόμων και αποδοτικών συστημάτων χαμηλού κόστους για τη διαχείριση μη συμβατικών ειδών νερού σε Μεσογειακές περιοχές. Η HYDROUSA θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή 13 καινοτομιών, με έξι διαφορετικά επιδεικτικά συστήματα, σε τρία Ελληνικά νησιά (Λέσβο, Μύκονο και Τήνο).