ΠΡΟΣΟΧΗ: Έργα στις οδούς Δορυλαίου, Κλαζομενών, Κεμέρ, Μητρ. Αμβροσίου και Προύσης καλοκαιριάτικα από την ΔΕΥΑΛ

Από 27-07-2018 έως και ώρα 15:00 της 09-08-2018


Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 33/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, κατά το χρονικό διάστημα από 27-07-2018 έως 09-08-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις –κατά περίπτωση- στις οδούς Δορυλαίου, Κλαζομενών, Κεμέρ, Μητρ. Αμβροσίου και Προύσης στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Ειδικότερα:

Κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 07:30 της 27-07-2018 έως ώρα 15:00 της 31-07-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δορυλαίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αρσενίου Μενεξέ, έως τη συμβολή της με την οδό Μητρ. Αμβροσίου.

Κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 07:30 της 31-07-2018 έως την 15:00 ώρα της 03-08-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κλαζομενών και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αρσενίου Μενεξέ, έως τη συμβολή της με την οδό Δορυλαίου.

Κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 07:30 της 03-08-2018 έως την 15:00 ώρα της 06-08-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Κεμέρ και Μητρ. Αμβροσίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτών από τη συμβολή τους με την οδό Ν. Έλλης, έως τη συμβολή τους με την οδό Κλαζομενών.

Τέλος, κατά το χρονικό διάστημα από ώρα 07:30 της 06-08-2018 έως την 15:00 ώρα της 09-08-2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Προύσης και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κρήνης, έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Νικολάου.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παραπάνω περιοχές, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.