Προσοχή: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Τζαίημς Αριστάρχου την Τετάρτη- Συνεχίζει τα έργα η ΔΕΥΛΑ μέσα στο καλοκαίρι

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την Τετάρτη (25-07-2018) και κατά τις ώρες από 07.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Τζαίημς Αριστάρχου, στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σκρα, έως τη συμβολή της με την οδό Παπαγιάννη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, τα οχήματα που θα κινούνται στις οδούς Σκρα και Παπαγιάννη, αντίστοιχα, δε θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Τζαίημς Αριστάρχου.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.