Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών για παιδιά και βρέφη στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σας γνωρίζουµε ότι στις 25 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων (κτίριο Γυναικολογικού – Μαιευτικού τµήµατος, όροφος 0) του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης ‘Βοστάνειο’, ένα ανοιχτό για το κοινό, εκπαιδευτικό Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών για παιδιά και βρέφη, σε συνεργασία µε τον Εθελοντικό Οργανισµό για τα παιδιά ‘Το Χαµόγελο του Παιδιού’.

 Το σεµινάριο παρακολούθησαν όχι µόνο επαγγελµατίες υγείας, αλλά και πολίτες (εκπαιδευτικοί και γονείς), οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν µε θεωρητικό και πρακτικό µέρος, στην Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση, την απόφραξη Αεραγωγού από ξένο σώµα, αλλά και την αντιµετώπιση της Αιµορραγίας, των Κακώσεων κεφαλής, της Θερµοπληξίας, των Επιληπτικών Κρίσεων και των ∆ειγµάτων από ζώα και έντοµα.