Ένα τόνο εμφιαλωμένο νερό στην Περιφέρεια Αττικής από την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ Λέσβου και εφόδια της αποθήκης για την ανακούφιση των πυρόπληκτων

Απο την Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Η Αστική Εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, παραδίδει σήμερα,
ένα τόνο εμφιαλωμένο νερό στην Περιφέρεια Αττικής, ως ελάχιστη συνεισφορά στους
συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες, στο Μάτι, Νέο Βουτζά και τις
υπόλοιπες περιοχές της Αττικής.

Επίσης, εργαζόμενοι της Ηλιακτίδας ΑΜΚΕ προσφέρουν αίμα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης
και έχουμε θέσει στη διάθεση της Περιφέρειας Αττικής, εφόδια της αποθήκης μας για την
ανακούφιση των πυρόπληκτων.

Είναι το λιγότερο που μπορούμε να προσφέρουμε.