Πρόσληψη 7 συμβασιούχων στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

Επτά εργαζόμενους με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ θα προσλάβει το επόμενο διάστημα το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στις υπηρεσίες του.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, το οποίο διαχειρίζεται όλα τα λιμάνια του νησιού μας, απασχολεί ελάχιστο προσωπικό, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη δραστηριότητά του και να πραγματοποιήσει εργασίες άκρως απαραίτητες για την ανάπτυξη των λιμανιών μας και την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που ανακύπτουν.
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κυριάκος Πετρέλλης, αναφερόμενος στις νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ, επισήμανε ότι καλύπτουν μεν ορισμένα κενά που υπάρχουν, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν λύνουν το πρόβλημα.«Ήδη σήμερα, αναρτήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η ανακοίνωση για την πρόσληψη 7 εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής: 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, 1 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχ. Δομικών Έργων, 1 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 2 ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων.Περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε ακριβώς θα προκηρυχτούν αυτές οι θέσεις και τα κριτήρια που θα ισχύσουν, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα, όταν θα ενημερωθούμε κι εμείς σχετικά.

Οι εν λόγω θέσεις θα καλύψουν προσωρινά κάποια από τα πολλά κενά που υπάρχουν στις υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου, το πρόβλημα, όμως, θα λυθεί οριστικά με τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με τον Οργανισμό, που έχουμε καταρτίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου έχει ψηφίσει και εγκρίνει.

Ο Οργανισμός του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, αποτελείται συνολικά από 22 άτομα. Ως υπηρεσία, σε πρώτη φάση έχουμε καταθέσει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για την έγκριση 12 μόνιμων θέσεων. Ανάμεσά τους πολιτικούς μηχανικούς, υπεύθυνους οικονομικού, ηλεκτρολόγους και άλλες ειδικότητες. Αν καταφέρουμε να πάρουμε αυτά τα 12 άτομα, θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία για το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, που θα ενισχυθεί σημαντικά και θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί πολύ περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που υλοποιεί σήμερα».   


Πηγή Εφημερίδα Δημοκράτης