Εγκρίθηκε από το Υπ. Πολιτισμού η δημιουργία κάμπινγκ 5 αστέρων στην περιοχή Λυγερή Άντισσας Λέσβου

σε ελαιώνα εμβαδού 16.968,39 τ.μ


Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε από άποψη αρχαιολογικής νομοθεσίας μελέτη για την εγκατάσταση τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης πέντε αστέρων, συνολικής κάλυψης 842, 87 τ.μ., σε ελαιώνα εμβαδού 16.968,39 τ.μ., ιδιοκτησίας της «Aegean Escapes P.C. Ι.Κ.Ε», στη θέση «Πήτερ» στη Λυγερή Άντισσας Λέσβου.

Η έγκριση δόθηκε καθώς:α) ο έλεγχος του υπεδάφους με δοκιμαστικές τομές δεν απέδωσε ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καιβ) λόγω της απόστασης και της έλλειψης οπτικής επαφής δε θα προκληθεί έμμεση βλάβη σε ιστάμενες αρχαιότητες και μνημεία της περιοχής.

Η έγκριση παραχωρείται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με τα θεωρημένα από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ σχέδια, και με τους εξής όρους:

1. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφής να γίνουν υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της ΕΦΑ Λέσβου.
2. Να εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, λόγω της χωροθέτησης του ακινήτου εντός της χαρακτηρισμένης ως «απολιθωμένο δάσος της Λέσβου» περιοχής.

Οι εκσκαφές να εποπτευθούν αντίστοιχα και από αρμόδιο υπάλληλο του Μουσείου.


Πηγή tornosnews.gr