Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Συνεδριάζει στην Μυτιλήνη το περιφερειακό συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με 19 θέματα


Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.
Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.
Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού.
                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τομέα Παιδείας & Αθλητισμού

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΩ << e-PPS SEPA >> ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ WINBANK ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Δ. Σ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ »
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ »
Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ »
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΩΝ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΠΡΟΒΟΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ », ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΠΡΟΒΟΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ», ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « SAMOS BREAKFAST, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ ».
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΛΥΒΟΥ.
Εισηγητής: κ. Αγγελική Σαραντινού Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ17ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ».
Εισηγητές: Α) κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.
                   Β) κ. Φώτιος Κρητικόπουλος υπάλληλος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ18ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ή ΜΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ << Α.Ε.Ν.Α.ΛΕΣΒΟΥ >> ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού.

ΘΕΜΑ19ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ << Α.Ε.Ν.Α.ΛΕΣΒΟΥ >> ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Τάκης Εκκαθαριστής της Α.Ε.Ν.Α.Λέσβου.