Δωρεάν διανομή 12.082 κιλών νωπού κρέατος σε όλη την Λέσβο για ωφελούμενους ΚΕΑ-Δικαιούχους του ΤΕΒΑ

Από την  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λέσβου, ανακοινώνεται ότι:

Συνεχίζοντας την υλοποίηση των μηνιαίων δωρεάν διανομών προϊόντων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΤΕΒΑ, του οποίου ως Δήμος είμαστε δικαιούχος φορέας, ενημερώνουμε τους ωφελούμενους ΚΕΑ- Δικαιούχους του ΤΕΒΑ που έχουν ενεργές αιτήσεις- δηλαδή εισέπραξαν το ΚΕΑ κατά τον προηγούμενο μήνα-, ότι θα πραγματοποιήσουμε για τον μήνα Αύγουστο, δωρεάν διανομή 12.082 κιλών νωπού κρέατος  σε όλη την Λέσβο.

Η διανομή Ιουλίου ολοκληρώθηκε με την παράδοση σε δικαιούχους του προγράμματος 17.000 κιλών πατάτας.

Οι συνολικοί δικαιούχοι- ωφελούμενοι της διανομής αυτής είναι 5426 δημότες μας (2397 οικογένειες).

Κάθε οικογένεια θα λάβει από 4 έως 8 kgr χοιρινό και  μοσχαρίσιο κρέας ανάλογα με τον αριθμό των μελών της.

Στις  Δημοτικές Ενότητες (πλην Μυτιλήνης- Θερμής) η διανομή θα γίνει με  φορτηγό ψυγείο από 1/8/2018 έως και 9/8/2018  στους κατά τόπους ωφελούμενοι, σε ώρες και ημέρες όπως έχουν ενημερωθεί   από τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο Σπίτι.

Η   διανομή για την Δημοτικές Ενότητες  Μυτιλήνης και Θερμής θα πραγματοποιηθεί : από Τετάρτη 1/8/2018 έως Παρασκευή 3/8/2018 στα ψυγεία της ΕΨΥΠΑΛ, περιοχή Καρά Τεπέ Μυτιλήνης  από 8.30 έως 12.30.

Οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ- ΤΕΒΑ που επιθυμούν να παραλάβουν τα προϊόντα που δικαιούνται πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  να έχουν μαζί τους αντίγραφο της αίτησης ΚΕΑ- ΤΕΒΑ καθώς επίσης και την ταυτότητα τους.