Προκήρυξη για 1 θέση Ιατροδικαστή στην Τοπική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ιατροδικαστή Δ’ Τάξεως στην Τοπική Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.


ΤΟ ΦΕΚ