ΓΕΩΤΕΕ Παραρτήματος Αιγαίου : «Σε κίνδυνο η παράγωγη ελαιολάδου της Λέσβου- Να δώσουν άμεσα λύση για την Δακοκτονία»


ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ


Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος των Λέσβιων οπότε η εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας είναι επιτακτική ανάγκη για την εξασφάλιση ποιοτικού προϊόντος αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία του λεσβιακού ελαιολάδου. Η συμβολή των γεωτεχνικών στην παραπάνω προσπάθεια διασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσβολής.    

Καθώς ο διαγωνισμός για τη ανάδειξη εργολάβου για το έργο κρίθηκε μη κατάλληλος, θέτοντας σε κίνδυνο τη αναμενόμενη παραγωγή του νησιού, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν λύση στο πρόβλημα ξεκινώντας άμεσα  τους ψεκασμούς. Δεσμευόμαστε απέναντι στους παραγωγούς και στους συναδέλφους ότι το επιμελητήριο κάνοντας χρήση του θεσμικού του ρόλου θα προτείνει λύσεις ώστε τέτοια γεγονότα να μην αποτελέσουν τροχοπέδη για την ακύρωση ή την καθυστέρηση του προγράμματος. 


Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ
Παραρτήματος Αιγαίου
Κατσαβέλλης Παναγιώτης