Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Λέσβου

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και της παραμονής των εκδρομέων σε όλα τα περιαστικά δάση, δάση και ευπαθείς περιοχές της Λέσβου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.

Οι παραβάτες του μέτρου θα διώκονται.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής, κατόπιν αδείας που θα εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης, οι κατά τόπους αγροτοκτηνοτρόφοι που διαμένουν στις περιοχές αυτές και το προσωπικό εργοταξίων εργοληπτικών εταιρειών που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Την εφαρμογή της απόφασης θα παρακολουθούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι Δασικές Υπηρεσίες, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, ο Στρατός, οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων και γενικά όλοι οι Φορείς που συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πρόληψη των δασοπυρκαγιών.

Επίσης, κατ' εξαίρεση, λόγω της έναρξης της κυνηγητικής περιόδου 20 Αυγούστου, στις δασικές περιοχές που συμπίπτει να είναι εντός των ζωνών διάβασης, επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους κυνηγούς που διαθέτουν ανανεωμένη άδεια θήρας για την περίοδο 2018-19.


Επισημαίνεται η επισταμένη φύλαξη του δάσους από την πλευρά των κυνηγών και η συνεργασία τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες κυρίως με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.