ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Χαρ. Τρικούπη στη Μυτιλήνη λόγω εκτέλεσης εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 28/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την Τρίτη (26-06-2018) και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.30, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Χαρ. Τρικούπη στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Βουρνάζων, έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Θεράποντος, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Βουρνάζων, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Χαρ. Τρικούπη,

τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Θεοκρίτου, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Φάωνος.

Γίνεται μνεία ότι η οδός Χαρ. Τρικούπη είναι μονής κατεύθυνσης.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.