Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Καθαρίζουν τον βυθό του λιμένα Παναγιούδας

στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, το Παράρτημα Λέσβου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και η Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων Μυτιλήνης θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018καθαρισμό από απορρίμματα του βυθού του λιμένα Παναγιούδας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.


Η ώρα συνάντησης είναι 15.00 στη γλίστρα του λιμένα Παναγιούδας.