Καθαρίζουν τον βυθό του λιμένα Παναγιούδας

στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, το Παράρτημα Λέσβου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και η Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων Μυτιλήνης θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018καθαρισμό από απορρίμματα του βυθού του λιμένα Παναγιούδας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.


Η ώρα συνάντησης είναι 15.00 στη γλίστρα του λιμένα Παναγιούδας.