ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δαμοφίλης στη Μυτιλήνη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 27/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 21-06-2018 ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δαμοφίλης στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Παπαμιχαήλ, έως και τη συμβολή της με την οδό Κλεοβουλίνης, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο του Ο.Τ.Ε..Εξαιτίας της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα οχήματα που θα κινούνται στις οδούς Γρ. Παπαμιχαήλ και Κλεοβουλίνης, δεν θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Δαμοφίλης.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.