4 εκατομμύρια από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για ερευνητικές υποδομές στα νησιά του Βορείου Αιγαίου


Αξιολογήθηκαν θετικά και με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάσσονται στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου


Αξιολογήθηκαν θετικά και με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάσσονται στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα στις δράσεις που αφορούν την «ανάπτυξη δημόσιων ερευνητικών υποδομών», εννέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 4.004.126 ευρώ.

Τα 9 αυτά έργα αφορούν προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε εκδοθεί στις 9 Οκτωβρίου 2017 με αρχικό προϋπολογισμό 1,8 εκατομμύρια ευρώ και μετά από τροποποίηση που υπέγραψε η Περιφερειάρχης στις 4 Δεκεμβρίου 2017 ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την αξιολόγηση και την τελική κατάταξη, την ισοβαθμία και την αξιοποίηση της δυνατότητας υπερδέσμευσης ο τελικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα αφορούν στην ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών υποδομών και δράσεων που σχετίζονται με την προώθηση της αγροδιατροφής και του τουρισμού και υλοποιούνται κατ’ εφαρμογή της εγκεκριμένης στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία (RIS3).

Πρόκειται για τα εξής έργα:

1). «Δημιουργία Υποδομής για την υποστήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο: Παρατηρητήριο Παράκτιου Περιβάλλοντος (AEGIS)»,  με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προϋπολογισμό 591.758,78 ευρώ.

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της υποδομής του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΤΕΘ), με σκοπό τη δημιουργία Παρατηρητήριου Παράκτιου Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) που θα υποστηρίξει τη Γαλάζια Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο.

2). «Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Αγροδιατροφής», με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προϋπολογισμό 747.920,20 ευρώ.

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου αγροδιατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο είναι προσανατολισμένο στις ερευνητικές ανάγκες παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης τοπικών προϊόντων διατροφής Βορείου Αιγαίου (οίνων, ελιάς και ελαιολάδου, κτηνοτροφικών προϊόντων, αλιευμάτων κ.α.).

3). «Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς», με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και προϋπολογισμό 279.865 ευρώ.

Το κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν τις φάσεις της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς, την καταγραφή και αποτύπωση πολιτισμικών δεδομένων και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

4). «Δημιουργία υποδομών για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ανοικτών (open source) τεχνολογιών και λογισμικών διάδρασης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (VR)»,  με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προϋπολογισμό 316.800 ευρώ.

Η πρόταση αφορά στην επέκταση της ερευνητικής υποδομής του Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη δημιουργία δύο ερευνητικών χώρων που θα υποστηρίζουν ένα πρότυπο σύστημα εικονικής πραγματικότητας.

5). «Σχεδιασμός και κατασκευή ασφαλών έξυπνων συσκευών για τη διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς», με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή έξυπνων συσκευών τρισδιάστασης εκτύπωσης και ασφαλούς λογισμικού για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών.

6). «Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη ραδιολογική προστασία εργαζομένων και επισκεπτών», με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με τον «Δημόκριτος» και προϋπολογισμό 306.218 ευρώ.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θα προβούν στην εξειδίκευση του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα (ΕΠΥΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος, για πραγματοποίηση ελέγχων στις εγκαταστάσεις των ιαματικών λουτρών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

7). «Ερευνητικές υποδομές για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ελιάς και αμπέλου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου -RIFood-Aegean Αιγαίου», με δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προϋπολογισμό 526.765 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων στην κατεύθυνση της τεκμηρίωσης της αυθεντικότητας και της υψηλής ποιότητας όπως και της αξιοποίησης των παραπροϊόντων.

8). «Ερευνητική υποδομή για την αξιοποίηση υποπροϊόντων αγροδιατροφικού τομέα- Aegean AgroWaste Lab», με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και προϋπολογισμό 372.000 ευρώ.
Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα επιτρέπει την επεξεργασία διαφορετικών κατηγοριών αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων, με ταυτόχρονη παραγωγή εμπορεύσιμων υλικών και ενέργειας.

9). «Δημιουργία Κέντρου Αριστείας Φυσικών Προϊόντων για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και παραδοσιακών προϊόντων διατροφής των νησιών Βορείου Αιγαίου», με δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προϋπολογισμό 662.800 ευρώ.

Το Κέντρο προβλέπεται να αξιοποιήσει τη βιοποικιλότητα και τα προϊόντα αγροδιατροφής των νησιών ενώ παράλληλα θα γίνεται ερευνητική ανάλυση, καταγραφή και  πιστοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των φυτών, φυτικών ιστών, καρπών, σπόρων και υποπροϊόντων.

 Η κα. Καλογήρου δήλωσε σχετικά:

«Σε μια εποχή δυσκολιών και κρίσης οφείλουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο, ώστε να αναδεικνύουμε και να υποστηρίζουμε την έρευνα και την έξυπνη εξειδίκευση και να δημιουργήσουμε έτσι υπεραξία στον τόπο μας.

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και χρηματοδοτούμε με 4 εκατομμύρια ευρώ την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών στα νησιά μας.

Τα έργα αφορούν τους τομείς του θερμαλισμού, της αγροδιατροφής, του πολιτισμού, του θαλάσσιου-φυσικού περιβάλλοντος και αναπτύσσουν ερευνητικές δράσεις τα αποτελέσματα των οποίων προωθούν την έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία στην αγροδιατροφή και τον τουρισμό.

Τα επιστημονικά συμπεράσματα των 9 αυτών ερευνητικών έργων θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο και εφόδιο στους ανθρώπους των νησιών μας που συνδέονται με τον τουρισμό, την καλλιέργεια, την παραγωγή, την τυποποίηση και τη διάθεση των μοναδικών προϊόντων αγροδιατροφής».