4η Δράση ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ από το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης


Εκπαίδευση από τους μαθητές μας σε μαθητές χαμηλότερης βαθμίδας στις “πρώτες βοήθειες στο χώρο του Σχολείου”.


Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης μετέχοντας σε δράσεις ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού πραγματοποίησε διδακτικές επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς και σε Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας, με σκοπό την γνωριμία και προσέγγιση των μικρών μαθητών/τριων  του θέματος των ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΙΩΝ  στο Σχολείο.

Συγκεκριμένα στην πρώτη φάση του προγράμματος αριθμός μαθητών από το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης έλαβε μέρος σε  εκπαίδευση με σκοπό στην δεύτερη φάση του προγράμματος που υλοποιείται αυτές τις μέρες τα παιδιά του Γυμνασίου μας  μεταφέρουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους σε μικρότερης ηλικίας παιδιά ούτως ώστε να είναι ενημερωμένοι οι μαθητές/τριες κατά το δυνατόν για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο χώρο του σχολείου. Ομάδα παιδιών του 5ου Γυμνάσιου Μυτιλήνης με τους καθηγητές που μετέχουν στο πρόγραμμα για το σκοπό  αυτό επισκέφτηκε τον 2ο Παιδικό Σταθμό Τέρπανδος Αναστασιάδης, το  Δημοτικό Σχολείο του Χάλικα, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης και φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Τα μικρά  παιδιά με πολύ προσοχή  παρακολούθησαν την παρουσίαση από τους μικρούς εκπαιδευτές τους,  αλλά και τις οδηγίες που δόθηκαν από αυτούς σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών στο Σχολείο. Οι πρώτες βοήθειες στο Σχολείο είναι είναι θέμα που απασχολεί την μαθητική κοινότητα και στα πλαίσια της θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι αλλά και υποψιασμένοι και οι μικροί μαθητές/τριες.

Η  συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος  ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ στο οποίο μετέχει το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης για  δεύτερη συνεχή χρονιά.

Και σαν σκοπό έχει την υπεύθυνη ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά φορείς κατ εξοχήν αρμόδιους για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Όμως προσπαθούμε μέσω του προγράμματος να εμπνεύσουμε στα παιδιά μας τον εθελοντισμό την προσφορά αλλά και την γνώση που σε συνάρτηση με την υπευθυνότητα μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην διάσωση συνανθρώπων μας στο χώρο του Σχολείου..

Η ομάδα μας στο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΑΦΙΣΣΑ ΜΑΣΗ ομάδα μας στο 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ