Διεθνές Θερινό Σχολείο 'Πολιτιμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα'- Πλωμάρι, Λέσβος, 3-12 Ιουλίου 2018

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί για έβδομη συνεχή χρονιά στο Πλωμάρι της Λέσβου

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Institute of Migration and Ethnic Studies του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ διοργανώνει το Διεθνές Μεταπτυχιακό Θερινό Σχολείο με τίτλο 'Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα' ('Cultures, Migrations, Borders').

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί για έβδομη συνεχή χρονιά στο Πλωμάρι της Λέσβου, από τις 3 έως τις 12 Ιουλίου 2018. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Κυριακή 11 Ιουνίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://summer-schools.aegean.gr/MigBord2018/Application-Form

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να φέρει σε επαφή φοιτητές και ερευνήτριες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο των συνόρων και της μετανάστευσης. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους αφενός μια διεπιστημονική θεωρητική κατάρτιση από εξειδικευμένες διδάσκουσες ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και αφετέρου μια σειρά εκπαιδευτικών επιτόπιων δράσεων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν να συζητήσουν την έρευνά τους και να αναπτύξουν ένα δίκτυο σχέσεων και ενημέρωσης.

Το νησί της Λέσβου, ως σημαντική πύλη εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και γεωγραφικό επίκεντρο της Ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης, συνιστά έναν ιδανικό τόπο για τη διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου εντάσσει στις εργασίες του συζητήσεις γύρω από τις θεωρητικές, πολιτικές και ηθικές διαστάσεις των ραγδαίων και βίαιων μετασχηματισμών τους οποίους παράγει η προσφυγική κρίση σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα περιλαμβάνει σεμινάρια για τους μετακινούμενους πληθυσμούς, τη διάβαση των συνόρων και τις συναφείς διαπολιτισμικές συναντήσεις, το καθεστώς ασύλου και τις θεσμικές διαστάσεις της μεταναστευτικής συνθήκης, καθώς και για την «ανθρωπιστική διακυβέρνηση» και τις πολιτικές της «ανθρωπιστικής δράσης».

Τα μαθήματα και οι δράσεις του Θερινού Σχολείου διεξάγονται στα αγγλικά.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Θερινό Σχολείο παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://summer-schools.aegean.gr/MigBord2018