Προσοχή: Επικίνδυνη η κατοίκηση στα χαρακτηρισμένα «κίτρινα» σπίτια της Λέσβου μετά τον σεισμό της 12/06/17

Η ΔΑΕΦΚ έχει χαρακτηρίσει περί τα 1000 κτίσματα, που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12/6/2017 στη Λέσβο, σαν ακατάλληλα για χρήση (¨"κίτρινα")

Η ΔΑΕΦΚ έχει χαρακτηρίσει περί τα 1000 κτίσματα, που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12/6/2017 στη Λέσβο, σαν ακατάλληλα για χρήση (¨"κίτρινα") αν προηγούμενα δεν έχουν επισκευαστεί με τις νόμιμες διαδικασίες και αν δεν έχουν πάρει τη σχετική βεβαίωση της ΔΑΕΦΚ ότι είναι πλέον ασφαλή.

Τα "κίτρινα" κτίρια", πριν την επισκευή τους είναι ευάλωτα και σε πολύ μικρότερης έντασης σεισμό από αυτόν της 12.6.2017 και άρα άκρως επικίνδυνα για για τους ιδιοκτήτες "κίτρινων" κατοικιών και τους φιλοξενούμενούς τους.

Το παρόν σημείωμα δεν αποστέλλεται σε καθόλου τυχαίο χρόνο.

Είναι η εποχή που οι εκτός Λέσβου Μυτιληνιοί σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο νησί.Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν σκοπό να κάνουν χρήση των "κίτρινων" σπιτιών τους, μπορεί αυτή να είναι οικονομική λύση, όμως είναι και μια άκρως επικίνδυνη επιλογή για τους ίδιους και για όσους φιλοξενήσουν.

Αυτό άλλωστε μας το υπενθυμίζουν και οι συχνές σεισμικές δονήσεις στη γειτονιά μας...

Μυτιλήνη 28.6.2018
Βασίλης Τεντόμας
Συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον σεισμό της 12.6.2017 στη Λέσβο.