Ευχαριστήριο του Paris Tours και των ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης προς τον εικαστικό – ζωγράφο Φωτη Μανιο

Ευχαριστήριο του Paris Tours και των ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης


Το ΔΣ και ο πρόεδρος των ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΕΛ Μυτιλήνης Παρης Μολυβιατης ευχαριστεί θερμά τον εικαστικό – ζωγράφο Φωτη Μανιο για την ευγενική προσφορά ενός πίνακα ζωγραφικής του με τίτλο «Συκαμια» προς τα γραφεία των Αστικών ΚΤΕΛ και του Paris Tours.

Ο πίνακας θα κοσμεί τα γραφεία μας….


Ευχαριστούμε.