Κάλυψη εξόδων υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες και εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση


 «Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα  από αυτή στην  οποία υπέβαλαν αίτηση –δήλωση».


Ενημερώνουμε τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ότι με την αριθμ. πρωτ. Φ.151/89670/Α5/26-05-2017 (ΦΕΚ 1918, τ. Β’/01-06-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται εφεξής τα θέματα που αφορούν στην κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν  από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και  εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα  από αυτή στην  οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση.

Υπογραμμίζεται ότι με την ανωτέρω Υ.Α., η οποία εκδίδεται σ’ αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας και για όλους μας, το Υπουργείο Παιδείας αίρει την αδικία που υπήρχε μέχρι τώρα για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ., για τους οποίους δεν είχε προβλεφθεί ποτέ η κάλυψη των  εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους, όταν εξετάζονταν πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση –δήλωση.

Με την εν λόγω Υ.Α. αποδεικνύεται έμπρακτα για ακόμα μία φορά το αμέριστο ενδιαφέρον της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για τους υποψηφίους μας και τις οικογένειές τους, αφού δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους  που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση να αποζημιωθούν για τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τους.

 Στο άρθρο 1 της εν λόγω ρύθμισης καθορίζεται  το ύψος της αποζημίωσης το οποίο ανέρχεται σε 350,00 ευρώ ανά δικαιούχο και ορίζονται  οι γενικές προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, δικαιούχος καθίσταται ο υποψήφιος ο οποίος συμμετέχει κατά την διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου, στο σύνολο των δηλωμένων στην αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις μαθημάτων, ενώ εξαιρούνται της αποζημίωσης οι υποψήφιοι οι οποίοι θα μετακινηθούν στα εξεταστικά κέντρα, προκειμένου να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα.
Επιπλέον, δεν καθίσταται δικαιούχος, υποψήφιος ο οποίος θα συμμετέχει στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Στο άρθρο 2 περιγράφονται  επακριβώς οι  δικαιούχοι της ως άνω  ρύθμισης.

Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές  εξετάσεις και Εξεταστικού Κέντρου)  είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

Στο άρθρο 3 περιγράφεται η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι-δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στους/στις    Διευθυντές/ντριες όλων των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχετική ενημέρωση/διευκρίνιση επί του θέματος. 
                                                                
Ο Περιφερειακός  Διευθυντής
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Βορείου Αιγαίου
Αριστείδης Καλάργαλης