Παραχώρηση Δημοτικού Κέντρου Νεότητας για τη στέγαση και λειτουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αγιάσου

Ο Δήμος Λέσβου παραχώρησε το κτίριο του Κέντρου Νεότητας για τη στέγαση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου

Με την υπ' αριθμ. 260/8/25-4-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΡΨ ΩΛΦ-ΩΔΠ) ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της κύριας αίθουσας του Δημοτικού Κέντρου Νεότητας (τέως ελαιοτριβείου ΤΑΔ Αγιάσου) που βρίσκεται στη θέση "Καμπούδι" του οικισμού Αγιάσου, εμβαδού 188,24 τ.μ., στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς-Αιγαίου για τη στέγαση και λειτουργία του Πολυδύναμνου Περιφερειακού Ιατρείου Αγιάσου.

Δημοσιεύουμε το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης (επισυνάπτονται ενιαίο αρχείο pdf και αρχεία εικόνων jpg)


Πηγή: agiasos.gr