ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Λέοντος Σοφού στη Μυτιλήνη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 21/2018 από 18-05-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 23-05-2018 ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες από 07.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Λέοντος Σοφού στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής, από τη συμβολή της με την οδό Καραβαγγέλη, έως τη συμβολή της με την οδό Πανσεληνά Αγειορίτου, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.

Λόγω της προαναφερόμενης διακοπής της κυκλοφορίας, τα οχήματα που θα κινούνται στις οδούς Καραβαγγέλη και Πανσεληνά Αγειορίτου, δε θα επιτρέπεται να εισέρχονται στην οδό Λέοντος Σοφού.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.