Οι ταχυδρομικοί κώδικες των ΕΛΤΑ στην Μυτιλήνη άλλαξαν | Βρες την διεύθυνσή σου

Με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχώρησαν στην επικαιροποίηση του Ταχυδρομικού Κώδικα σε όλη τη χώρα.

Σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές και λαμβάνοντας υπόψιν τις σύγχρονες οικιστικές ανάγκες, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχώρησαν στην κανονικοποίηση των ονομασιών των οδών και στην ανάλυση του Ταχυδρομικού Κώδικα ανά οδό, στις παρακάτω 25 πόλεις της χώρας:

Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Δράμα – Βέροια – Κοζάνη – Κατερίνη – Άρτα – Κέρκυρα – Τρίκαλα – Καρδίτσα – Χαλκίδα – Λαμία – Λεβαδειά – Αγρίνιο – Πύργος – Άργος – Τρίπολη – Σπάρτη – Κόρινθος – Καλαμάτα – Ρέθυμνο – Χίος – Μυτιλήνη – Ρόδος.Επιλέξτε νομό και πόλη
Αριθμ. 6059/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1586/08.05.2018

Καθορισμός αρμοδιοτήτων αναφορικά με τους Ταχυδρομικούς Κώδικες της Επικράτειας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α 117), ανατίθεται η αρμοδιότητα της παρακολούθησης του τρόπου ανάπτυξης, επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας.
2. α. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ Α.Ε.) συνεχίζει να επεξεργάζεται, διαχειρίζεται και αξιοποιεί τους Ταχυδρομικούς Κώδικες της χώρας.

β. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να κοινοποιεί στο αρμόδιο Τμήμα της παραγράφου 1 όλη την αλληλογραφία που διεκπεραιώνει, καθώς και τυχόν αναφορές, προτάσεις, εισηγήσεις ή ενέργειες του φορέα, σχετικά με τους Ταχυδρομικούς Κώδικες.
γ. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας πριν τη λήψη αποφάσεων που επιφέρουν οποιαδήποτε τροποποίηση της βάσης δεδομένων των Ταχυδρομικών Κωδίκων υποχρεούται να λαμβάνει την έγγραφη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία υλοποίησης του έργου της αναδιαμόρφωσης του συνόλου των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας.
δ. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα της παραγράφου 1, το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους, πλήρη αναφορά για το έργο που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο εξάμηνο, καθώς και για το έργο που προγραμματίζεται αναφορικά με τους Ταχυδρομικούς Κώδικες.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή zarpanews.gr