Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης

Για την επιτυχία στη διαδικασία επιλογής ΔΕΝ απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις

Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης ενημερώνει τους γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Γυμνασίουτο σχολικό έτος 2018-2019,  να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο γραφείο του Μουσικού Σχολείου (Στ. Παρασκευαΐδη, Χρυσομαλούσα) έως και 31 Μαΐου.

Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος καμία αίτηση δε γίνεται δεκτή.
Στα Μουσικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από διαδικασία επιλογής, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20-6-2018.Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Για την επιτυχία στη διαδικασία επιλογής ΔΕΝ απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις ή ειδική προετοιμασία, ενώ οι υποψήφιοι αξιολογούνται αποκλειστικά ως προς την ακουστική και μουσική τους αντίληψη.

Για υποβολή αιτήσεων ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου (τηλ. 2251025797).