Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου: «Υπέρ της απόσυρσης του νομοσχεδίου «Κλεισθένη» - Δεν υιοθετούμε πλήρως το ψήφισμα της ΚΕΔΕ»


Δελτίο Τύπου για τον «Κλεισθένη»


Το βασικό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Μαΐου ήταν το εξής: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» (στις εισηγήσεις υπήρχε το νομοσχέδιο και το ψήφισμα της ΚΕΔΕ). Συνεπώς το δίλημμα δεν ήταν «Πατούλης ή Σκουρλέτης», όπως λανθασμένα μεταδόθηκε προς τα έξω, ευτελίζοντας το ρόλο της αυτοδιοίκησης και μετατρέποντάς την σε «κομματικό μαγαζί», αλλά το αν είμαστε «υπέρ» ή «κατά» ενός συγκεκριμένου νομοσχεδίου που καλείται να θεραπεύσει σύγχρονα αυτοδιοικητικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, όπως τα προσεγγίζουμε εμείς, είναι τα παρακάτω:

1. Η έλλειψη συνεργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής.
2. Η αποδυνάμωση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων.
3. Η κομματικοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4. Γραφειοκρατικά/ λειτουργικά/ διοικητικά ζητήματα.
5. Η έλλειψη πόρων και η ενίσχυση/διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ.

Το νομοσχέδιο προσφέρει κάποιες λύσεις μέσω της απλής αναλογικής και της ενδυνάμωσης του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων, αλλά δεν προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις σε γραφειοκρατικά/λειτουργικά/διοικητικά θέματα των ΟΤΑ, δεν προσπαθεί να απεξαρτήσει την αυτοδιοίκηση από τους κομματικούς της πάτρωνες και δεν έχει αναπτυξιακή στρατηγική (π.χ. μέριμνα αξιοποίησης κοινωνικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, συμπράξεις πανεπιστημίων-αυτοδιοίκησης, δίκτυο επιστημονικών συνεργατών, ενίσχυση ρόλου αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ). Το δίπολο ανάπτυξη-κοινωνία στις μέρες μας έχει ειδικό βάρος. Βάσει των παραπάνω, το νομοσχέδιο δεν χρήζει απλά βελτιώσεων, αλλά αρκετών προσθηκών (νέων άρθρων). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ιστοσελίδας http://www.opengov.gr/ypes/?p=5963, η δημόσια διαβούλευση είναι ανοικτή σε σχόλια μέχρι 14 Μαΐου, δηλαδή η συνολική της διάρκεια ήταν μόλις 16 ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσής της! 

Λόγω των παραπάνω, και χωρίς να ακυρώνουμε το σύνολο του νομοσχεδίου, ταχθήκαμε υπέρ της απόσυρσης και επαναφοράς του (όπως και η συντριπτική πλειονότητα των δημοτικών συμβούλων).  

Να σημειώσουμε ότι τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτάσεις μας επί των παραπάνω τις παρουσιάσαμε στο πρόγραμμά μας ήδη από το 2014, αλλά και στη διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Λέσβου το 2016, ενώ κατά καιρούς έχουμε καταθέσει και σχετικά υπομνήματα.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής του συστήματος της απλής αναλογικής ίσως απαιτείται μια καλύτερη καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας η οποία επιτυγχάνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Εκτιμάμε ότι στην εφαρμογή της θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά αυτά θα λυθούν μόνο στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση είναι λάθος να βαφτίζουμε τη συνεργασία εκ προοιμίου ως «συναλλαγή» όπως ακούστηκε στο συμβούλιο. Στηρίζουμε την απλή αναλογική γιατί πιστεύουμε στη συνεργασία, στον ειλικρινή διάλογο, στην κοινή στρατηγική για την επίτευξη κοινών στόχων και στην καλλιέργεια της ατομικής υπευθυνότητας και πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης μέσα από τη συμμετοχική διακυβέρνηση... Ως προς την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, θεωρούμε ότι αυτές αποτελούν τον «πυρήνα» της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση της οργανωμένης κοινωνίας, αλλά πρέπει επιπλέον να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους (και ανθρώπινο και εξειδικευμένο δυναμικό) για να έχουν ουσία οι επιπλέον αρμοδιότητες που τους δίδονται (ασφαλώς είναι θετική η κατανομή της ΣΑΤΑ).

Τέλος, να επισημάνουμε ότι το γεγονός ότι ταχθήκαμε υπέρ της απόσυρσης του νομοσχεδίου, διατυπώνοντας τη δική μας πρόταση, δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε πλήρως το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, καθώς έχουμε διαφωνίες σε αρκετά του σημεία όπως διευκρινίσαμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (σας παραπέμπουμε στα πρακτικά), γεγονός που όφειλαν να γνωρίζουν και να λάβουν υπόψη όλοι οι παρόντες στη συνεδρίαση, καθότι γράφτηκαν κάποιες ανακρίβειες. Η καλή εφαρμογή της απλής αναλογικής, την οποία οφείλουν να διαφυλάξουν πρωτίστως οι υπερασπιστές της, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις τις οποίες όλοι πρέπει να σεβαστούμε στην πράξη.

Για την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών,
Ευάγγελος Σπ. Παυλής