«Δράσεις προβολής της Μαθητείας ΟΑΕΔ- Επίδειξη δεξιοτήτων» στην ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μυτιλήνης

Εκδήλωση θα πραγματοποιήσει η ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μυτιλήνης με αφορμή την υποβολή προτάσεων νέων ειδικοτήτων.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 ώρα 18:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της σχολής στην Παναγιουδα