700.000€ για τη συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Αγ. Παρασκευής - Νάπης

Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση της Επαρχιακής Οδού Αγ. Παρασκευής - Νάπης


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, υπέγραψε τη σύμβαση του έργου, «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού από διακλάδωση 36ης Εθνικής Οδού έως Αγ. Παρασκευή - Νάπη».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000 ευρώ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Επισκευή τμημάτων της οδού που παρουσιάζουν ζημώματα.
Ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή-Νάπη.
Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων.
Καθαρισμός οχετών και άρση καταπτώσεων σε τμήματα της οδού.
Τοποθέτηση – αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης.
Επισκευή – τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφάλειας.
Διαγράμμιση της οδού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και εντάσσεται στο γενικότερο έργο συντήρησης του οδικού δικτύου Λέσβου.


Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λέσβου και θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.