120 θέσεις φοίτησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ Μυτιλήνης

Και φέτος, θα λειτουργήσει το παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Μυτιλήνη, προσφέροντας 120 θέσεις φοίτησης στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε διαδικτυακά, η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr από 10/5/2018 μέχρι και 23/7/2018.

Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών για το έτος 2018-2019 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 25η/7/2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως επισκεφτούν την παρακάτω ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.

http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/2018EPPAIK.pdf

Ο Συντονιστής της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Μυτιλήνη
Στράτος Γεωργούλας